Przekaż 1% podatku na AZS Olsztyn!


Przekaż 1% na dzieci i młodzież, trenujące siatkówkę w AZS Olsztyn! Twój 1% to wsparcie rozwoju młodych siatkarzy, trenujących w grupach młodzieżowych AZS Olsztyn.

Twój 1% to wsparcie rozowju młodych siatkarzy trenujących w grupach młodzieżowych AZS Olsztyn. Pomóż znaleźć nam następców Marcina Możdżonka, Wojtka Grzyba i Kuby Kochanowskiego, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w olsztyńskim AZS.

Twój 1% zostanie przekazany na: opłaty za internat i posiłki młodych zawodników pochodzących spoza Olsztyna; zakup sprzętu sportowego; dofinansowanie wyjazdów na obozy i zawody sportowe; stypendia dla utalentowanych oraz najbardziej potrzebujących młodych siatkarzy.

Wypełniając swoje zeznanie podatkowe, w rubryce 132 wpisz numer KRS Organizacji Środowiskowej AZS Olsztyn – 0000053813.

Wszystkim sympatykom i kibicom AZS Olsztyn, dziękujemy w imieniu trenerów i siatkarzy grup młodzieżowych za wsparcie szkolenia.