Władze Spółki

Piłka Siatkowa AZS-UWM S.A. w Olsztynie

Zarząd Spółki Akcyjnej

Prezes Zarządu – Tomasz Jankowski

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Koncicki, prof. zw.

Członek – prof. dr hab. Mirosław Gornowicz

Członek – Piotr Kulikowski

Członek – Bogusław Stec

Członek – Marcin Galibarczyk

Członek – Zdzisław Binerowski

Członek – Marek Nowogrodzki