Podsumowanie akcji „Przekaż 1% na AZS Olsztyn”


Ostateczna kwota, która została uzyskana z 1% podatku to 10329,20zł. Wszystkim sympatykom i kibicom AZS Olsztyn, dziękujemy w imieniu trenerów i siatkarzy grup młodzieżowych za wsparcie szkolenia.

Rok 2020 był pierwszym rokiem działania Organizacji Środowiskowej AZS Olsztyn jako Organizacji Pożytku Publicznego. Celem akcji „Przekaż 1% podatku na dzieci i młodzież trenującą w AZS Olsztyn” jest wsparcie rozwoju młodych siatkarzy trenujących w naszych grupach młodzieżowych. Rozpoczęta na początku roku kampania informacyjna, zachęcająca kibiców do przekazania swojego 1% podatku na AZS Olsztyn, została przerwana przez pandemię. Ostateczna kwota, która została uzyskana to 10329,20zł.

1% podatku zostanie przekazany na: opłaty za internat i posiłki młodych zawodników pochodzących spoza Olsztyna; zakup sprzętu sportowego; dofinansowanie wyjazdów na obozy i zawody sportowe; stypendia dla utalentowanych oraz najbardziej potrzebujących młodych siatkarzy.

Wszystkim sympatykom i kibicom AZS Olsztyn, dziękujemy w imieniu trenerów i siatkarzy grup młodzieżowych za wsparcie szkolenia.