AZS TV: #Partnerstwo


Dlaczego warto propagować siatkówkę wśród dzieci i młodzieży? Jak wyglądały zajęcia w Ramach Programu Partnerstwa Regionalnego w Gminie Kozłowo oraz Gminie Iława? Zobacz krótką migawkę z naszych zajęć.